Nynke Braaksma

Hokkeling en Huibers > Ons team > Nynke Braaksma

Nynke Braaksma

Specialisaties: bekkenfysiotherapie
Werkzaam bij Hokkeling & Huibers: sinds maart 2018
Hobby’s:

Nynke Braaksma sinds 1 maart 2018 werkzaam bij Hokkeling en Huibers als bekkenfysiotherapeute.