Onze praktijk

Hokkeling en Huibers > Onze praktijk

Fysiotherapie Hokkeling & Huibers: ruim 30 jaar ervaring

Hokkeling & Huibers is de praktijk van de fysiotherapeuten Ko Hokkeling en Piet Huibers. Zij werken sinds begin jaren tachtig in Ermelo. Wat begon als een samenwerkingsverband, resulteerde in 1992 in de oprichting van de huidige praktijk. Deze is sindsdien fors gegroeid. In 1998 was er de verhuizing naar de Badhuisweg 6, in 2010 gevolgd door de opening van een tweede vestiging in Gezondheidscentrum De Witte Pauw aan de Kerklaan 1. In januari 2019 zijn we met ons gehele team verhuisd naar Gezondheidscentrum De Linde aan de Badhuisweg 6.

Moderne praktijk, persoonlijke aandacht

Hokkeling & Huibers is een moderne praktijk voor fysiotherapie waar kwaliteit van zorg en persoonlijke aandacht centraal staan. We denken heel nadrukkelijk vanuit het belang van de patiënt. We voelen ons betrokken bij u als persoon en bij uw hulpvraag. Samen bepalen we hoe u het best kunt werken aan herstel. We bieden u zoveel behandelsessies als u nodig heeft, maar nooit meer dan noodzakelijk. Eventueel overleggen we met uw huisarts, uw specialist of een andere externe partij.

Kwaliteit van zorg

We willen, in nauwe samenwerking met andere eerstelijns disciplines, een sturende partner zijn bij het inventariseren van de zorgvraag, het voorkomen en behandelen van klachten en het geven van advies. Ons werk richt zich op het totale bewegende functioneren in werk, sport en het dagelijkse leven (ADL). Dit doen we onder meer door het leveren van excellente zorg, met werkplezier en optimale samenwerking als belangrijke succesfactoren. We verrichten ook wetenschappelijk onderzoek en doen mee aan maatschappelijke projecten voor verbetering van de kwaliteit van zorg.

We werken met duidelijke zorgplannen en hebben onze werkprocessen gestandaardiseerd. Deze laten we regelmatig toetsen door onafhankelijke externe partijen. Onze praktijk is sinds 2009 HKZ-gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Sinds 2011 zijn we PlusPraktijk en TopZorg-praktijk. Kortom: op allerlei manieren borgen we de kwaliteit van onze zorgprocessen.

Onze praktijk heeft contractafspraken met alle zorgverzekeraars. U kunt dus aanspraak maken op de dekking die is opgenomen in uw zorgpolis en uw aanvullende verzekering.


Hokkeling & Huibers voor ú

  • Snelle toegang bij de juiste specialist
  • Samen maken we een behandelplan
  • Persoonlijk, betrokken en laagdrempelig
  • Laag behandelgemiddelde, hoge klanttevredenheid
  • Vooruitstrevende praktijk, de nieuwste inzichten
  • Al meer dan 30 jaar actief in Ermelo
  • Kwaliteit verzekerd: HKZ, PlusPraktijk en TopZorg-praktijk
  • Iedereen is welkom: contract met alle zorgverzekeraars

Lees meer over ons team Lees meer over onze samenwerkingen