Orthopedische revalidatie

Hokkeling en Huibers > Specialismen > Orthopedische revalidatie

Orthopedische revalidatie

Wordt u binnenkort geopereerd aan uw knie? Of heeft u net een schouderoperatie ondergaan? Wilt u met uw nieuwe heup weer die mooie wandeling in het bos kunnen maken? Een goede revalidatie is van essentieel belang en vraagt veel van u. We helpen u daar graag bij, met orthopedische revalidatie op basis van de OrthoXpert Zorgplannen.

Op basis van het OrthoXpert Zorgplan

Het OrthoXpert Zorgplan is een behandelprogramma na uw knie-, schouder- of heupoperatie. De inhoud van het programma is stap voor stap in kaart gebracht en ligt bij aanvang van de revalidatie vast. Bij het OrthoXpert Zorgplan werken orthopedisch chirurgen en fysiotherapeuten heel nauw met elkaar samen. Dankzij intensief contact en afstemming van de behandeling direct na de operatie en bij de gezamenlijke controles, krijgt u het best passende behandelprogramma.

Geselecteerde OrthoXpert-praktijk

Als geselecteerde OrthoXpert-praktijk beschikken we over de juiste accommodatie om u te begeleiden. Dit begint al voor de operatie. Uw orthopeed zal u dan vragen of u wilt deelnemen aan een nulmeting. Tijdens de revalidatie herhalen we de metingen. ZO bepalen we de effecten van de behandeling. Onze kennis en kunde van de OrthoXpert Zorgplannen gebruiken we ook bij revalidatie van andere aandoeningen. Ook daarbij werken we altijd volgens een vast plan aan uw herstel; ook bij hardnekkige klachten.

Onze werkwijze bij orthopedische revalidatie

We hanteren de volgende werkwijze:

Kennismaking
Een goede relatie tussen u en uw fysiotherapeut is een voorwaarde voor een succesvolle behandeling. Daarom willen we u graag eerst leren kennen. We zijn onder meer benieuwd naar uw voorkeuren voor de behandeling en naar uw algemene gezondheid. Ook stemmen we met u af wat we van elkaar kunnen verwachten.

Onderzoek
Nadat we u hebben leren kennen, zijn we benieuwd naar uw klachten en naar hoe uw lichaam beweegt. Hiervoor onderzoeken we uw houding en de bewegingen in uw gewrichten. Ook bepalen we samen met u hoe uw klachten zijn ontstaan, wanneer uw klachten optreden en wat ervoor zorgt dat uw klachten toenemen en afnemen.

Behandeling
Onder begeleiding van uw fysiotherapeut werkt u één of meerdere keren per week aan herstel van uw knie, schouder of heup. Na een individuele start gaat u, later in het behandelprogramma, aan de slag samen met andere patiënten. Ook dan volgt u uw eigen programma; dat is immers persoonlijk afgestemd. Het behandelprogramma kent een duidelijke opbouw. Na verloop van tijd merkt u dat u steeds hogere eisen aan uw lichaam kunt stellen. Dit werkt stimulerend. We brengen uw vorderingen regelmatig in kaart aan de hand van metingen. Deze gegevens gebruiken we voor het vervolg van uw revalidatie. Bent u in Ziekenhuis St Jansdal geopereerd? Dan vindt in onze praktijk ook een gezamenlijke controle plaats door een orthopeed van het ziekenhuis en onze fysiotherapeut. Dit is voor u ook een extra gelegenheid om ook zelf nog vragen te stellen.

Afsluiting
We zijn tevreden als u dat ook bent. Om uw revalidatie te kunnen evalueren, herhalen we alle metingen en testen. Wat hebben we bereikt? Hebben we ons doel gehaald? En kunt u weer optimaal bewegen? Dan sluiten we uw behandeling af. We wensen u toe dat u actief in beweging blijft.

Follow-up
Voor een aantal trajecten (bijvoorbeeld bij een nieuwe heup en knie) vindt na 1 jaar een controle plaats bij de orthopeed. Heeft u deelgenomen aan het meettraject voorafgaande aan uw operatie? Dan nodigen we u na 1 jaar uit voor een herhaling van alle metingen en testen.

stel een vraag maak afspraak